Slovenský poľovnícky zväz - ZO - Poľovnícke združenie BADÍN

IČO:

35663375

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - ZO - Poľovnícke združenie BADÍN

Dátum vzniku:

25.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Badín, 97632

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508454 - Badín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený