Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia D I A N A Banská Štiavnica

Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia D I A N A Banská Štiavnica

IČO:

37823680

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia D I A N A Banská Štiavnica

Dátum vzniku:

01.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kysihýbeľská 7, Banská Štiavnica, 96901

Okres:

SK0322 - Okres Banská Štiavnica

Obec:

SK0322516643 - Banská Štiavnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený