Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia v Humennom

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia v Humennom

IČO:

00418862

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia v Humennom

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lipová 756/14, Humenné, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520004 - Humenné

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec