Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Kysúc

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Kysúc

IČO:

00418731

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Kysúc

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Palárikova 1086, Čadca, 02201

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509132 - Čadca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

04 - 3-4 zamestnanci