Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Topolina Šurianky - Hruboňovo

IČO:

36112771

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Topolina Šurianky - Hruboňovo

Dátum vzniku:

30.03.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová domovina, Šurianky, 95126

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500780 - Šurianky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený