Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie TATRAKON Kecerovce-Bunetice

IČO:

42418143

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie TATRAKON Kecerovce-Bunetice

Dátum vzniku:

11.05.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Boliarov 114, Boliarov, 04447

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521213 - Boliarov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený