Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Sv. Huberta Veľká Mača

IČO:

36092878

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Sv. Huberta Veľká Mača

Dátum vzniku:

23.06.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sereďská 12, Veľká Mača, 92532

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504122 - Veľká Mača

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený