Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie ŠOMOŠ

IČO:

42359953

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie ŠOMOŠ

Dátum vzniku:

07.03.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bitúnková 21, Šahy, 93601

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502782 - Šahy

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený