Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Sokol

IČO:

17069793

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Sokol

Dátum vzniku:

05.01.1971

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pichné 35, Pichne, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520659 - Pichne

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený