Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica v Hranovnici

IČO:

35509279

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica v Hranovnici

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hranovnica, Hranovnica, 05916

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523518 - Hranovnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený