Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Sľuka Šorjákoš

IČO:

36092240

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Sľuka Šorjákoš

Dátum vzniku:

10.10.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podzáhradná 717, Matúškovo, 92501

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212555754 - Matúškovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený