Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Roztoky

IČO:

17069475

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Roztoky

Dátum vzniku:

17.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Medzilaborce, Medzilaborce, 06801

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520471 - Medzilaborce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený