Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Pataš

IČO:

36087335

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Pataš

Dátum vzniku:

01.04.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pataš 131, Pataš, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501883 - Pataš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený