Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Milena

IČO:

17069564

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Milena

Dátum vzniku:

03.02.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zbojné, Zbojné, 06714

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415521060 - Zbojné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený