Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Kyčera so sídlom v Ruskom Potoku

IČO:

36162434

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Kyčera so sídlom v Ruskom Potoku

Dátum vzniku:

03.05.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Študentská 2048/41, Snina, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520802 - Snina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený