Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie KAĽAMÁRKA - Detva

IČO:

31921078

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie KAĽAMÁRKA - Detva

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Detva, 96212

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518263 - Detva

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený