Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jeleň Veľká Poľana so sídlom v Snine

IČO:

17069611

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jeleň Veľká Poľana so sídlom v Snine

Dátum vzniku:

10.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ul. 25. novembra 2294/3, Snina, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520802 - Snina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený