Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Dvojchotár Tehla

IČO:

42418381

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Dvojchotár Tehla

Dátum vzniku:

14.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tehla 117, Tehla, 93535

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502812 - Tehla

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený