Slovensky poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Dukance

IČO:

42360145

Obchodné meno:

Slovensky poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Dukance

Dátum vzniku:

23.11.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kobyly 161, Kobyly, 08622

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519341 - Kobyly

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený