Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubno

IČO:

35654911

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubno

Dátum vzniku:

10.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubno, 98035

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514683 - Dubno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený