Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Družba Šaľa

IČO:

34010874

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Družba Šaľa

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dóžova 1604/29, Šaľa, 92705

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504025 - Šaľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený