Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie D I A N A Bracovce

IČO:

31298958

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie D I A N A Bracovce

Dátum vzniku:

01.01.1978

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bracovce, Bracovce, 07205

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522368 - Bracovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený