Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie ČUNOVO-OBEC v Bratislave

IČO:

31747965

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie ČUNOVO-OBEC v Bratislave

Dátum vzniku:

02.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Záhumenná 313, Bratislava - mestská časť Čunovo, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529435 - Bratislava - mestská časť Čunovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený