Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Častovská dolina

IČO:

31789480

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Častovská dolina

Dátum vzniku:

12.01.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kíperská 368, Častá, 90089

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507857 - Častá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený