Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Biarod

IČO:

17069548

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Biarod

Dátum vzniku:

27.01.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oľka 190, Oľka, 06704

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520578 - Oľka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený