Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie ARBORETUM

IČO:

35626445

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie ARBORETUM

Dátum vzniku:

11.07.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tesárske Mlyňany 120, Tesárske Mlyňany, 95176

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500810 - Tesárske Mlyňany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený