Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

00418820

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tomášikova 1, Zvolen, 96001

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518158 - Zvolen

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov