Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

00418943

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Letná 30, Spišská Nová Ves, 05201

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526355 - Spišská Nová Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov