Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia

IČO:

00418757

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

1.mája 40, Liptovský Mikuláš, 03101

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510262 - Liptovský Mikuláš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

03 - 2 zamestnanci