Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia

IČO:

36133523

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia

Dátum vzniku:

15.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podhora 2, Ružomberok, 03401

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510998 - Ružomberok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov