Poľovnícky spolok vlastníkov poľovných pozemkov Kamenná so sídlom v Červenici

Poľovnícky spolok vlastníkov poľovných pozemkov Kamenná so sídlom v Červenici

IČO:

42236525

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok vlastníkov poľovných pozemkov Kamenná so sídlom v Červenici

Dátum vzniku:

26.06.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Červenica 243, Červenica pri Sabinove, 08256

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524298 - Červenica pri Sabinove

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený