Poľovnícky spolok STANIŠTE

Poľovnícky spolok STANIŠTE

IČO:

35659157

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok STANIŠTE

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Hrádkom 133/1, Prievidza, 97101

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513881 - Prievidza

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený