Poľovnícky spolok SRNEC

Poľovnícky spolok SRNEC

IČO:

35656689

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok SRNEC

Dátum vzniku:

31.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rimavské Janovce, 98001

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515469 - Rimavské Janovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený