Poľovnícky spolok SLUKA

Poľovnícky spolok SLUKA

IČO:

42279381

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok SLUKA

Dátum vzniku:

14.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružová 1781/14, Púchov, 02001

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513610 - Púchov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený