Poľovnícky spolok, Rovňany

Poľovnícky spolok, Rovňany

IČO:

42003997

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok, Rovňany

Dátum vzniku:

10.04.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rovňany 75, Rovňany, 98524

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511820 - Rovňany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený