Poľovnícky spolok R.I.M.

Poľovnícky spolok R.I.M.

IČO:

37852990

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok R.I.M.

Dátum vzniku:

13.02.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce 918, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený