Poľovnícky spolok R.I.M. Plus

Poľovnícky spolok R.I.M. Plus

IČO:

42123216

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok R.I.M. Plus

Dátum vzniku:

08.04.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce 918, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený