Poľovnícky spolok PODHRADIE

Poľovnícky spolok PODHRADIE

IČO:

45019118

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok PODHRADIE

Dátum vzniku:

21.02.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 143/52, Žiar nad Hronom, 96501

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516589 - Žiar nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený