Poľovnícky spolok NIMRÓD

Poľovnícky spolok NIMRÓD

IČO:

37817949

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok NIMRÓD

Dátum vzniku:

26.05.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Záhorce 1, Záhorce, 99106

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516546 - Záhorce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený