Poľovnícky spolok Nenince

Poľovnícky spolok Nenince

IČO:

37952838

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Nenince

Dátum vzniku:

19.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pažitná 24/81, Nenince, 99126

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516236 - Nenince

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený