Poľovnícky spolok Medovarce - Domaníky

Poľovnícky spolok Medovarce - Domaníky

IČO:

42308992

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Medovarce - Domaníky

Dátum vzniku:

16.09.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Medovarce 26, Medovarce, 96265

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518646 - Medovarce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený