Poľovnícky spolok LIPOVEC PRAHA

Poľovnícky spolok LIPOVEC PRAHA

IČO:

37998579

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok LIPOVEC PRAHA

Dátum vzniku:

22.07.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľadovo 4291, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený