Poľovnícky spolok lesného a pozemkového spoločenstva

Poľovnícky spolok lesného a pozemkového spoločenstva

IČO:

35983728

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok lesného a pozemkového spoločenstva

Dátum vzniku:

12.11.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hradište 66, Hradište, 98525

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511447 - Hradište

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený