Poľovnícky spolok KOSTRÍN Klátova Nová Ves

Poľovnícky spolok KOSTRÍN Klátova Nová Ves

IČO:

35594136

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok KOSTRÍN Klátova Nová Ves

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Klátová Nová Ves 274, Klátova Nová Ves, 95844

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225543047 - Klátova Nová Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený