Poľovnícky spolok Kostolný Sek

Poľovnícky spolok Kostolný Sek

IČO:

42366356

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Kostolný Sek

Dátum vzniku:

17.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

MDŽ 3, Šurany, 94201

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503592 - Šurany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený