Poľovnícky spolok KORČÍN

Poľovnícky spolok KORČÍN

IČO:

37891464

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok KORČÍN

Dátum vzniku:

03.06.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vígľašská Huta-Kalinka 242, Vígľašská Huta-Kalinka, 96226

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518930 - Vígľašská Huta-Kalinka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený