Poľovnícky spolok Grúň

Poľovnícky spolok Grúň

IČO:

37902121

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Grúň

Dátum vzniku:

24.10.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravská Polhora 848, Oravská Polhora, 02947

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509914 - Oravská Polhora

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený