Poľovnícky spolok Dubová hora

Poľovnícky spolok Dubová hora

IČO:

42340390

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Dubová hora

Dátum vzniku:

09.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Duklianska 29, Prešov, 08001

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený