Poľovnícky spolok Dubiny

Poľovnícky spolok Dubiny

IČO:

45016097

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Dubiny

Dátum vzniku:

27.03.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chrťany 48, Chrťany, 99121

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516066 - Chrťany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený