Poľovnícky spolok Družstevník Dunaj

Poľovnícky spolok Družstevník Dunaj

IČO:

42360111

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Družstevník Dunaj

Dátum vzniku:

05.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vývojová 852, Bratislava - mestská časť Rusovce, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529494 - Bratislava - mestská časť Rusovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený